Na co zwrócić uwagę przy porównywaniu ofert leasingu

3/24/20244 min read

porównywanie ofert leasingu
porównywanie ofert leasingu

Podejmując decyzję o wyborze oferty leasingowej – mając na „stole” kilka takich propozycji – należy wziąć pod uwagę szereg czynników istotnych tak z punktu widzenia wieloletniego związku pomiędzy finansującym a korzystającym, jak i szczegółowych warunków finansowych przyszłego kontraktu.

Z reguły ulotki reklamowe czy ogłoszenia w prasie, w internecie mają charakter ogólnikowy. Głownie kładą nacisk na wybrane, ustalone na atrakcyjnym poziomie elementy warunków finansowych. Ukrywając jednocześnie bądź pomijając inne znaczące obciążenia korzystającego.

Działania takie spełniają swój cel marketingowy a w późniejszym kroku i sprzedażowy, przyciągając mało zorientowanych w szczegółach oferty klientów. Co należy sprawdzać i porównywać, aby wybrać tą prawdziwą „najlepszą ofertę”?

1.Jak jest suma opłat leasingowych.

Najpopularniejszy porównywany wskaźnik przez klientów przy wyborze ofert leasingowych. Przez niektórych jako jedyny przy podejmowaniu decyzji o wyborze tej czy innej firmy leasingowej. A to błąd, ponieważ analiza jedynie sumy opłat leasingowych – inaczej zwanym całkowitym kosztem leasingu – nie wystarcza do poprawnej i rzetelnej oceny ofert. Należy zwrócić uwagę np. na sposób ich rozłożenia w czasie. Co mam na myśli? Otóż degresywne rozłożenie opłat zmniejsza co prawda ogólną sumę opłat, ale z drugiej strony powoduje większe obciążenie dla klienta w początkowym okresie trwania umowy.

2.Czy występuje kaucja (depozyt) gwarancyjna.

Taka kaucja stosowana jest jako zabezpieczenie transakcji i ma ujemne strony dla klienta. Będąc wydatkiem warunkowym nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, a tym samym nie spowoduje obniżenia podatku.

3.Czy występuje opłata manipulacyjna (zwana również opłatą administracyjną).

Materiały reklamowe firm leasingowych najczęściej nie wspominają o obowiązku zapłaty takiej opłaty. W najlepszym przypadku taka informacja zamieszczana jest bardzo małą czcionką w „dobrze ukrytym” miejscu na materiałach reklamowych.

4.Jakie są zasady w przypadku opóźnień spłat rat leasingowych.

W przypadku długich kontraktów leasingowych niejednokrotnie trudno jest przewidzieć koniunkturę na rynku za kilka lat. Zdarzyć się mogą nieprzewidziane, obiektywne trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań przez klienta. Ważne jest, aby czynności windykacyjne nie były podejmowane automatycznie bez względu na charakter tych trudności a ich koszt również nie był „z kosmosu”. Poznanie takich procedur podejmowanych przez firmę leasingową wymaga od klienta szczegółowego zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingowej oraz Tabelą Opłat i Prowizji.

5.Czy wymagane są dodatkowe zabezpieczenia.

Jeśli dany Leasingodawca wymaga takich zabezpieczeń należy dowiedzieć jakiego rodzaju to są zabezpieczenia. Jeśli będzie wymagane zabezpieczenie na np. nieruchomości i wpisie do Księgi Wieczystej danej firmy leasingowej na pierwszym miejscu. Spowoduje to utratę dodatkowych możliwości zaciągnięcia innych kredytów np. inwestycyjnych, gdzie takie zabezpieczenie będzie wymagane i utratę możliwości inwestycyjnych.

6.Jakie są zasady rozliczeń z klientami przy zmianach stóp procentowych.

Jeden z ważniejszych czynników przy wyborze oferty. Mało popularny wśród klientów, nawet tych którzy sugerują się tylko najtańszą ratą. Firmy leasingowe posiłkują się kapitałem zewnętrznym, którego koszt jest mocno związany ze zmiennymi stopami na rynku. Z reguły firma leasingowa zastrzega sobie prawo do zwiększenia wysokości rat leasingowych w przypadku wzrostu stóp procentowych. Często są to regulacje w jednym kierunku, ponieważ w przypadku obniżki stóp procentowych w zapisach umowy możemy nie zauważyć zapisu, który by obniżał ratę leasingową.

7.Jak wygląda Tabela Opłat i Prowizji

Mało klientów przy porównywaniu ofert w ogóle pyta o taka tabelę. Poznanie dodatkowych kosztów jakie możemy ponieś w trakcie użytkowania przedmiotu jest równie istotna jak sama wielkość raty. O jakich kosztach mowa? Np.:

  • skrócenia, wydłużenia umowy leasingowej,

  • zmiany harmonogramu spłat,

  • opłata za skorzystanie z własnego ubezpieczenia,

  • opłata za pozwolenie wyjazdu za granicę,

  • opłata za wcześniejsze zakończenie umowy,

  • opłata za otrzymanie mandatu,

  • opłata za rejestrację pojazdu,

  • opłata za wysłanie monitu itd.

Jak widzisz na to czy oferta leasingu jest atrakcyjna nie wpływa już tylko sama rata leasingu, ale również wiele dodatkowych informacji. Tylko pełne i rzetelne porównanie poszczególnych ofert daję prawdziwy obraz.

Jeśli pierwszy raz korzystasz z leasingu, jesteś dopiero na początku swojej drogi to najlepszych wyborem będzie skorzystanie z porad specjalisty, który dokładnie zna specyfikę rynku leasingowego w Polsce. Ekspert jest w stanie wybrać odpowiednią ofertę dla Ciebie, kierując się Twoimi potrzebami i doradzić tak, abyś był zadowolony z wyboru finansowania również po całkowitej spłacie leasingu. Twój doradca dokładnie analizuje oferty dostępne na rynku dla wybranych przez Ciebie parametrów, a w razie potrzeby również podpowiada Ci o możliwych zmianach wytycznych, aby było to dla Ciebie jeszcze bardziej korzystne.

Szukasz dobrej oferty leasingu? Masz pytania?

Chętnie odpowiem i pomogę w wyborze najlepszego rozwiązania finansowego dla Twojego biznesu.