Co to jest wartość rezydualna samochodu

Marcin Batalia

2/27/20243 min read

Utrata wartości samochodu już po dwóch latach może sięgnąć nawet kilkudziesięciu procent. Co to jest wartość rezydualna samochodów i dlaczego ma tak duże znaczenie w przypadku aut na użytek biznesowy.

Co to jest wartość rezydualna?

Jest to prognozowana wartość środka trwałego po określonym okresie jego eksploatacji. Analitycy rynkowi stosują wskaźnik RV, który wskazuje zakładany procent początkowej ceny. Na podstawie wartości rezydualnej można przewidzieć kwotę, za jaką właściciel przedmiotu będzie mógł sprzedać go nowemu nabywcy.

Jakie czynniki wpływają na wartość rezydualną samochodu?

Na wartość rezydualną samochodu wpływają m.in. następujące czynniki:

 • przyjęty do obliczeń okres eksploatacji,

 • bieżąca wartość rynkowa samochodu przed rozpoczęciem jego użytkowania,

 • planowany przebieg pojazdu,

 • rok produkcji,

 • model pojazdu i jego popularność,

 • typ nadwozia,

 • marka samochodu,

 • pojemność i rodzaj silnika,

 • dostępność autoryzowanego serwisu,

 • wyposażenie dodatkowe pojazdu,

 • popyt na dany model samochodu,

 • dostępność i ceny części zamiennych,

 • wskaźniki awaryjności danego modelu,

 • trendy na rynku motoryzacyjnym.

Od czego zależy spadek wartości samochodu?

Nowe samochody znacznie szybciej tracą na wartości niż używane – w zależności od modelu spadek ich ceny może wynieść nawet do 50% - 55% po pierwszych kilku latach. Niska procentowa wartość rezydualna dotyczy m.in.:

 • drogich samochodów – zwłaszcza z segmentu premium,

 • pojazdów z silnikiem Diesla,

 • aut z silnikiem o dużej pojemności,

 • pojazdów o dużych gabarytach,

 • niszowych modeli,

 • aut z ponadstandardowym wyposażeniem,

 • samochodów o zakładanym przebiegu na ponadprzeciętnym poziomie.

Wysoka wartość rezydualna charakterystyczna jest dla samochodów popularnych marek – zwłaszcza niemieckich i japońskich, np. Volkswagen, Mercedes, Toyota, Lexus czy Mazda. Stosunkowo powoli tracą na wartości małe pojazdy z silnikiem benzynowym lub hybrydowym o niedużej pojemności. Niski spadek wartości auta w czasie dotyczy również modeli, które uchodzą za bezawaryjne. Wartość rezydualną podnosi ponadto wyposażenie pojazdu w systemy zwiększające bezpieczeństwo jazdy. Rzeczywista utrata wartości samochodu może być z różnych powodów inna niż prognozowana, m.in.:

 • z uwagi na historię serwisową i wypadkową,

 • liczbę użytkowników pojazdu,

 • ich styl jazdy, sposób przechowywania auta czy nieprzewidziane zmiany sytuacji na rynku.

Wartość rezydualna pojazdu służbowego

Wartość rezydualna samochodu ma spore znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy jego właścicielem jest przedsiębiorca. Auta służbowe mogą szybko tracić na wartości ze względu na ich intensywną eksploatację. Inwestycja w pojazdy o dużej wartości rezydualnej pozwala po kilku latach sprzedać je korzystnie na rynku wtórnym i wymienić na nowe modele. Ze względu na efekt skali wskaźnik utraty wartości auta jest istotny przede wszystkim dla tych klientów biznesowych, których flota liczy wiele pojazdów. Na wartość rezydualną powinni zwracać szczególną uwagę przedsiębiorcy z branży TSL, którzy na podstawie obliczeń mogą efektywnie zarządzać zasobami firmy i utrzymywać wysoką rentowność floty.

Utrata wartości samochodu a leasing

Wartość rezydualna jest ważna nie tylko dla osób, które inwestują w zakup samochodu służbowego, lecz także biorą go w leasing. Określa ona cenę samochodu po upływie okresu finansowania. Od jej wartości zależy w głównym stopniu wysokość miesięcznej raty oraz cena, za jaką leasingobiorca będzie mógł wykupić pojazd z leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy. Utrata wartości samochodu w czasie jest też istotna, jeśli dojdzie do szkody całkowitej w leasingu na skutek zniszczenia czy kradzieży pojazdu. Gdy leasingobiorca opłaca jedynie standardowe polisy OC i AC, wtedy uzyskane odszkodowanie może być zbyt niskie, aby uregulować wszystkie należności względem leasingodawcy. Jest tak dlatego, że ubezpieczyciel pokrywa straty jedynie do wartości pojazdu na dzień wystąpienia szkody. Przedsiębiorca uchroni się przed stratą finansową z powodu utraty wartości pojazdu w czasie, jeśli wykupi dodatkowe ubezpieczenie GAP.