Branża leasingowa w 2023 r.

Marcin Batalia

2/19/20244 min read

Związek Polskiego Leasingu dostarczył kompleksowych danych podsumowujące leasing w roku 2023. Analiza tych danych pozwala zrozumieć, jak różne sektory gospodarki korzystały z finansowania oraz jakie zmiany zachodzą w preferencjach i potrzebach finansowych przedsiębiorstw i konsumentów. Zapraszam do „lektury”.

Leasing i pożyczka leasingowa pozostają kluczowymi narzędziami finansowymi wspierającymi rozwój polskich przedsiębiorstw w różnych branżach. Dane za rok 2023 pokazują, że branża leasingowa nadal ewoluuje, dostosowując swoje produkty do zmieniających się potrzeb rynku.

Z pełnym raportem można zapoznać  się pobierając go ze strony Związku Polskiego Leasingu: https://www.leasing.org.pl/uploads/1-wyniki-branzy-leasingowej-w-2023-roku-prezentacja-z-konferencji-07-02-2024.pdf

Struktura finansowanych przedmiotów

Dominującym obszarem były pojazdy. Stanowiły one dokładnie 70,9% wszystkich finansowanych przedmiotów. Udział pojazdów lekkich wyniósł 48,9% (prawie połowa rynku). Zauważalny jest również duży udział pojazdów ciężarowych 22%. Rok 2023 przyniósł również niewielki i miejmy nadzieję chwilowy spadek zainteresowania finansowaniem maszyn i urządzeń. Rynek w tym zakresie zmalał rok do roku o równo 4% zatrzymując się na poziomie 24,4% rynku. Lekko spadło również zainteresowanie innymi przedmiotami.

Struktura klientów firm leasingowych

Mikro i małe firmy (z obrotami do 20 mln zł) zdominowały rynek leasingowy, stanowiąc 69,2% klientów. Kolejną grupą, są przedsiębiorstwa z obrotami od 5 do 20 mln zł i stanowi to 20,2% klientów. Przedsiębiorstwa o obrotach powyżej 20 mln zł obejmują 29,2% rynku. Sektor publiczny i klienci indywidualni stanowią marginalną część klientów leasingowych, odpowiednio 0,5% i 1,2%. Dane pokazują, że leasing jest popularny przede wszystkim wśród mniejszych firm.

Leasing w 2023 roku

Rok 2023 był niezwykle udany dla firm leasingowych, ponieważ odnotowano spory wzrost, bo aż 15,95% w stosunku do roku ubiegłego. Tym samym sfinansowano leasingiem przedmioty o łącznej wartości 89,1 miliarda złotych. Największy udział miały:

 • pojazdy lekkie - 53,3% tej kwoty,

 • pojazdy ciężarowe - 23,1%,

 • maszyny i urządzenia - 19,0%,

 • nieruchomości to najmniejsza kategoria z udziałem zaledwie - 0,7%,

 • kategoria „inne” - 3,0% rynku.

  Dane te ilustrują dominację finansowania pojazdów w strukturze leasingu, gdzie pojazdy lekkie i ciężarowe łącznie stanowią ponad trzy czwarte całego rynku.

Pożyczka leasingowa w 2023 roku

Pożyczki leasingowe zyskują na popularności dzięki większej elastyczności i dostosowaniu do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw. Umożliwiają one przedsiębiorstwom, które mogą nie kwalifikować się do tradycyjnych form leasingu, dostęp do potrzebnego sprzętu i technologii, wspierając ich wzrost i adaptację do zmieniającego się rynku. Sprzedaż pożyczki leasingowej rok do roku wzrosła o 19,2% i w ujęciu kwotowym wyniosła 13,4 mld złotych.

Największy udział w tej strukturze miały:

 • maszyny rolnicze - 35,4% całości,

 • pojazdy lekkie - 19,9%,

 • pojazdy ciężarowe - 14,8%,

 • maszyny i urządzenia - 18,6%,

 • sprzęt medyczny - 6,2%,

 • nieruchomości tylko - 0,2%,

 • pozostałe kategorie - 4,9%.

Dane te wskazują na istotną rolę finansowania maszyn rolniczych w sektorze pożyczek, który wyraźnie dominuje nad pozostałymi kategoriami.

Co w 2024 roku?

Rok 2023 zaowocował wzrostem cen przedmiotów leasingu, co z kolei podniosło całkowitą wartość rynku leasingowego. Eksperci Związku Polskiego Leasingu (ZPL) przewidują jednak, że w 2024 roku tempo wzrostu cen aktywów finansowanych w ramach leasingu może zwolnić. Spodziewany jest stabilny rozwój rynku, napędzany rzeczywistymi potrzebami inwestycyjnymi przedsiębiorstw oraz poprawą warunków ekonomicznych, w tym spadkiem stóp procentowych i kosztów finansowania.

Sektor leasingowy ma nadzieję również na wprowadzenie zmian systemowych, które wzmocnią jego pozycję na rynku. Na przykład poprzez ułatwienie wykorzystania leasingu (w tym operacyjnego) w ramach programów finansowanych ze środków unijnych. Kluczowym celem dla branży jest dążenie do pełnej cyfryzacji procesów leasingowych, co oznacza przejście na całkowicie cyfrowe zarządzanie procesem finansowania – od składania wniosków przez klientów, przez procesowanie, aż po finalizację i obsługę umów.

W świetle tych przemian, rok 2024 może okazać się rokiem, w którym branża leasingowa zrobi duży krok naprzód. Krok naprzód zarówno pod względem ułatwienia dostępu do finansowania, jak i efektywności operacyjnej dzięki cyfryzacji. Branża leasingowa wydaje się być przygotowana na adaptację i wykorzystanie nowych możliwości.

Podsumowanie

Rok 2023 był dla branży leasingowej rokiem adaptacji do nowych realiów rynkowych i ekonomicznych. Zdolność do elastycznego reagowania na potrzeby klientów, zarówno w zakresie leasingu, jak i pożyczek leasingowych, pokazuje siłę i odporność sektora. Przed branżą leasingową nowe wyzwania a także możliwości wzrostu i innowacji.