Leasing 2024

Marcin Batalia

1/30/20243 min read

Rozważasz leasing w 2024? Mam nadzieję, że ten krótki wpis pomoże Ci w podjęciu dobrych decyzji.

Czy w 2024 roku leasing będzie się opłacał?

Wyhamowanie inflacji spowodowało, że ceny pojazdów, maszyn czy urządzeń przestały tak rosnąć jak to było jeszcze w 2023 roku. To z kolei spowodowało, że Bank Centralny a w zasadzie Rada Polityki Pieniężnej na podstawie własnych prognoz przestała podwyższać stopy procentowe, co ma bezpośrednie przełożenie na poziom kosztu zaciągania zobowiązań takich jak kredyt czy leasing.

Poniższa tabela obrazuje jak kształtował się koszt leasingu sprzed kilku miesięcy (wrzesień 2023) do dzisiaj.

Niższe stopy procentowe powodują, że oszczędności z tytułu leasingu na przestrzeni kilkudziesięciu miesięcy mogą być znaczące sięgając nawet kilku tysięcy złotych. Przy założeniu, że scenariusz utrzymania lub spadku stóp procentowych nie ulegnie zmianie.

Co dzieje się na rynku i czy przedsiębiorcy „biorą” leasing?

Okazuje się, że przedsiębiorcy jak najbardziej są pozytywnie nastawieni na tą formę finansowania. Niech o tym świadczy fakt, że jeszcze w 2023 roku ustanowiono rekord pod względem łącznej wartości finansowania leasingiem i pożyczką, i osiągnęła magiczny pułap 100 mld złotych. W 2024 r. nic nie zapowiada, żeby miało się to zmienić na niekorzyść. Klienci branży „rzucili się” na leasing nie tylko ze względu na niższe oprocentowanie. Po zawirowaniach związanych z pandemią Covid-19 oraz wojną w Ukrainie wreszcie zapełniają się place dealerskie. Co dotyczy nie tylko samochodów osobowych i ciężarowych, ale także maszyn i urządzeń. Poprawiły się także nastroje dzięki hamującej inflacji.

Ubezpieczenia w auto leasingu – sytuacja w 2024

Koszty ubezpieczenia są ważnym elementem wydatków związanych z posiadaniem samochodu. Aby zapewnić sobie jeszcze szerszą ochronę, rekomendowane jest także rozważenie ubezpieczenia GAP. Warto podkreślić, że ceny ubezpieczeń mogą znacznie się różnić, a nieostrożny wybór leasingodawcy może prowadzić do niepotrzebnego zwiększenia kosztów. Obserwuje się, że po okresie stabilnych cen ubezpieczeń, rok 2024 może przynieść zmiany w postaci stopniowego wzrostu ich wartości.

Podsumowując

Leasing w 2024 roku stał się tańszy, głównie dzięki obniżce stóp procentowych, co przekłada się na niższy koszt całkowity. W obliczu stabilizacji cen pojazdów i sprzętu, a także braku niekorzystnych zmian podatkowych, coraz więcej przedsiębiorców korzysta z tej formy finansowania. Aby maksymalnie wykorzystać te sprzyjające warunki, warto poświęcić chwilę na świadomy wybór odpowiedniej oferty leasingowej, co może przynieść znaczne oszczędności zarówno na leasingu, jak i na ubezpieczeniach.

Jeśli nie chcesz szukać na własną rękę odpowiedniego dla siebie Leasingodawcę skorzystaj z pomocy doradcy/brokera leasingowego, który posiadając w ofercie kilka/kilkanaście firm wybierze tą odpowiednią zgodnie z Twoimi preferencjami.