Konsekwencje braku ważnego ubezpieczenia auta w leasingu

Marcin Batalia

12/23/20233 min read

Planujesz sfinansować zakup pojazdu poprzez leasing? Chcesz wiedzieć, czy musisz go ubezpieczyć i co powinno zawierać Twoje ubezpieczenie? Koniecznie przeczytaj poniższy poradnik.

Co grozi za brak polisy OC w leasingu?

Każdy zarejestrowany pojazd w naszym kraju musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Ubezpieczenie musi być zawarte najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, co jest szczególnie ważne dla osób chcących skorzystać z leasingu. Bywa też tak, że dzień rejestracji pojazdu przez Leasingodawcę następuje wcześniej, niż dzień odbioru pojazdu przez Leasingobiorcę. Może to spowodować wystąpienie luki w ubezpieczeniu. Brak takiego ubezpieczenia może spowodować nałożenie kary finansowej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ponadto właściciel pojazdu bez polisy OC narażony jest na konieczność pokrycia kosztów szkód wyrządzonych takim pojazdem. Aby temu zapobiec, należy upewnić się, kiedy nasz pojazd, który będziemy leasingować, faktycznie zostanie zarejestrowany.

Za brak polisy OC odpowiada właściciel pojazdu. Co do zasady właścicielem naszego pojazdu jest leasing, ale to na Leasingobiorcy spoczywa obowiązek zaopatrzenia pojazdu w polisę OC.

Taką polisę możemy nabyć wraz z umową leasingową, w postaci dodatkowego pakietu lub możemy kupić ją we własnym zakresie, w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym. Należy przy tym pamiętać, że Leasingodawcy wymagają, aby zawarta w ten sposób polisa była wystawiona przez ubezpieczyciela, akceptowanego przez nich. Ponieważ nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe cieszą się pozytywną opinią leasingodawców.

Jakie skutki niesie brak polisy Autocasco w leasingowanym aucie?

Leasingodawcom zawsze zależy na pełnej ochronie w zakresie Autocasco oraz na pełnej ochronie związanej z możliwością kradzieży pojazdu objętego umową. Dla Leasingobiorcy uszkodzenie samochodu podczas wypadku sprowadza się do braku możliwości korzystania z niego, ale także oznacza pokrycie kosztów jego naprawy, gdy do wypadku doszło z jego winy. Nie trzeba dodawać, że koszt naprawy prawie nowego pojazdu po stłuczce lub większej kolizji oznacza spore wydatki. Znacznie większe skutki ma kradzież leasingowanego auta. Pozostajemy wówczas bez pojazdu, a przy tym mamy do spłacenia pozostałą część wartości umowy. Podobnie jak przy polisie OC Leasingobiorca może ubezpieczyć samochód w zakresie Autocasco z pomocą leasingu lub zrobić to samodzielnie. Dodatkowo warto przyjrzeć się ubezpieczeniu GAP jako dodatkowe zabezpieczenie przed stratą finansową. Ponieważ AC nie pokryje w 100% wartości pojazdu a tylko jego wartość rynkową, w dniu powstania szkody całkowitej lub kradzieży.

Czy warto posiadać Assistance i NNW na samochodzie w leasingu?

W większości umów leasingowych widnieją również zapisy informujące o konieczności zawarcia polisy Assistance i NNW. Jest to bardzo korzystny zapis. Nie sposób posiadać pełnego ubezpieczenia pojazdu bez tych rodzajów ochrony. Awaria pojazdu i konieczność jego odholowania dotyczy także pojazdów nowych lub prawie nowych. Jeszcze bardziej Assistance jest przydatne po kolizji lub wypadku, w którym uczestniczył ubezpieczony pojazd. W zasadzie każda nawet niewielka kolizja oznacza w praktyce, że nasz pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy i nie możemy poruszać się nim po drodze bez naprawy. Organizowanie we własnym zakresie pomocy Assistance na pewno nie będzie tańsze, niż zakres usług takiej polisy. Z kolei polisa NNW przy ubezpieczeniu pojazdu w leasingu to dobry pomysł. Podczas zdarzeń drogowych nasze zdrowie może znacznie ucierpieć. Polisa NNW obejmująca zapisy o możliwej pomocy w zakresie wizyt lekarza czy pielęgniarki, jak również w zakresie kosztów leczenia czy rehabilitacji na pewno skróci czas leczenia możliwych obrażeń odniesionych w trakcie wypadku.

Konsekwencje braku ważnego ubezpieczenia pojazdu w leasingu mogą być różne. Wynikają one bezpośrednio ze specyfiki ubezpieczenia samochodów w naszym kraju:

  • Brak polisy OC oznacza nałożenie kary finansowej przez UFG, ale naraża nas też na pokrycie wartości szkód, jakie spowodujemy nieubezpieczonym autem.

  • Brak polisy Autocasco sprawia, że również finansowo odpowiadamy za skutki wszystkich zdarzeń na drodze, które zaowocowały uszkodzeniem leasingowanego pojazdu.

  • Brak polisy Assistance wydaje się przy tym niewielką stratą, ale organizowanie holownika stojąc na drodze zepsutym pojazdem, też nie będzie tanie.

  • Polisa NNW nie jest związana z naszym samochodem i jego stanem technicznym, ale powoduje, że łatwiej nam dojść do pełnej formy po odniesieniu obrażeń podczas kolizji lub wypadku.