Leasing dla Obcokrajowca

Marcin Batalia

12/29/20233 min read

W dobie rosnącej mobilności ludzi na całym świecie, coraz więcej ludzi decyduje się na życie i pracę w innych krajach. Dla wielu z nich leasing samochodu może być atrakcyjną opcją, pozwalającą na elastyczne korzystanie z pojazdu bez konieczności angażowania dużych środków finansowych w zakup. Czy wobec tego obcokrajowcy mogą skorzystać z leasingu samochodowego w Polsce? Zapraszam do lektury.

Leasing dla obcokrajowca – czy jest możliwy?

Jak najbardziej tak. Wiąże się z pewnymi specyficznymi warunkami. Przede wszystkim, osoba z zagranicy musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski, to najważniejszy wymóg. Duże znaczenie będzie miał okres prowadzenia działalności oraz jej forma prawna. Zdecydowanie łatwiej będzie uzyskać finansowanie na jednoosobową działalność niż na spółkę z o.o.. Obcokrajowiec, chcący zaciągnąć leasing musi liczyć się z tym, że zostaną mu postawione dodatkowe wymagania formalne, które są nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku obywateli Polski. Firmy z kapitałem pochodzącym z zagranicy niejednokrotnie są postrzegane, jako podmioty niosące ze sobą po prostu wyższe ryzyko. Istnieje prawdopodobieństwo, że klient mógłby unikać spłaty swoich zobowiązań leasingowych i “uciec” finansowanym pojazdem do swojej ojczyzny.

Jakie dokumenty będą potrzebne do leasingu dla obcokrajowca?

Przede wszystkim Leasingodawca będzie chciał zobaczyć dowód prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski, co potwierdzi np. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. Niezbędne będzie również przedstawienie dokumentów potwierdzających tożsamość właściciela lub właścicieli. Większość firm leasingowych wymaga przedstawienia karty pobytu. Najlepiej żeby ta była wydana była na stałe lub chociażby do czasu zakończenia umowy leasingowej. Raczej ciężko będzie zaciągnąć leasing na podstawie jedynie paszportu. Dodatkowe wymogi to:

  • zdolność do wpłacenia znaczącej opłaty wstępnej. Im wyższa opłata początkowa, tym większe zaufanie i pewność dla instytucji finansującej. Wysoka opłata wstępna może, bowiem świadczyć o solidności finansowej obcokrajowca i zmniejszyć ryzyko dla leasingodawcy,

  • konieczność przedstawienia szczegółowych dokumentów finansowych. W wielu przypadkach uproszczona procedura, dostępna dla obywateli Polski, może nie być dostępna dla osób z zagranicy,

  • w sytuacjach, które leasingodawca uzna za bardziej ryzykowne, może również zażądać poręczenia osoby trzeciej, najlepiej obywatela Polski. Taka osoba będzie stanowiła dodatkowe zabezpieczenie dla leasingodawcy w przypadku ewentualnych problemów z regulowaniem płatności przez obcokrajowca

Czy leasing dla obcokrajowca będzie droższy?

To zależy od polityki poszczególnych firm leasingowych. W niektórych firmach leasingowych warunki dla obywateli Polski i obcokrajowców mogą być identyczne, co oznacza, że cena leasingu nie będzie różniła się w zależności od pochodzenia. Jednakże w innych firmach leasingowych obcokrajowcy mogą napotkać na wyższą marżę, co jest odzwierciedleniem postrzeganego przez leasingodawcę wyższego ryzyka związanego z udzieleniem finansowania osobie z zagranicy. W efekcie leasing dla obcokrajowca może być droższy.

Zalety i wady leasingu samochodowego dla obcokrajowców

Decyzja o leasingu w obcym kraju, takim jak Polska, może być krokiem pełnym niepewności dla wielu obcokrajowców. Z jednej strony jest to szansa na skorzystanie z elastycznego finansowania zakupu przedmiotu leasingu, z drugiej strony, może wiązać się z koniecznością zmierzenia się, z nieznanym systemem prawnym i finansowym. Poniższa tabela przedstawia zalety i wady takiego rozwiązania w kontekście doświadczeń obcokrajowców w Polsce.

Podsumowanie

Leasing dla obcokrajowców w Polsce jest jak najbardziej możliwy i wymaga odpowiedniego przygotowania. Obcokrajowcy muszą spełnić pewne specyficzne wymagania. Odpowiednia dokumentacja i zrozumienie lokalnych przepisów są kluczem do pomyślnego przejścia przez proces leasingowy. Dlatego, warto zasięgnąć porady eksperta, który pomoże dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb i upewnić się, że wszystkie kroki są jasne i przejrzyste.

Jesteś obcokrajowcem i szukasz finansowania dla swojego biznesu?

Chętnie odpowiem i pomogę w wyborze najlepszego rozwiązania finansowego dla Ciebie.