Jak sprawdzić rzetelność całkowitego kosztu leasingu

Marcin Batalia

3/13/20242 min read

Całkowity Koszt Leasingu (CKL) jest wartością, która ułatwia klientom porównywanie ofert leasingu. Pod warunkiem, że jest on rzetelnie podany. Niestety możemy spotkać się z przypadkami, gdzie taki koszt w przygotowanej ofercie jest niższy niż w rzeczywistości. Co wprowadza potencjalnego klienta w błąd. Sprawdź co należy zrobić, aby nie dać się wprowadzić w błąd i uzyskać prawidłowy wskaźnik takiego kosztu.

Co musisz wiedzieć o koszcie całkowitym?

Jest to suma wszystkich opłat związanych bezpośrednio z leasingiem, którą większość firm leasingowych umieszcza na ofertach kierowanych do klientów. Zazwyczaj podawany jest jako wartość procentowa oraz dodatkowo kwotowa. Przyjętą praktyką jest to aby suma opłat zawierała:

  • czynsz inicjalny (wpłata własna),

  • opłatę manipulacyjną (jeśli takowa występuje),

  • zsumowane wszystkie raty,

  • wykup leasingu

Co Leasingodawca może nie uwzględnić w koszcie całkowitym, aby wyglądał na „atrakcyjny” dla klienta?

Wielkość wykupu. Jest to najstarsza sztuczka stosowana w branży leasingowej, pozwalająca „obniżyć” całkowity koszt leasingu.

Obowiązkowych usług dodanych do leasingu. Niektórzy leasingodawcy doliczają czasami do rat leasingu jakieś zupełnie bezsensowne usługi dodatkowe, których koszt może być niewielki, rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Nie uwzględnienie ich w koszcie powoduje, że oferta może wydawać się bardzo atrakcyjna, ale żeby móc z niej skorzystać trzeba będzie zapłacić za tą dodatkową usługę, czy tego chcemy, czy nie i czy z niej skorzystamy, czy nie.

Podanie błędnego kosztu całkowitego

Sposobem „podkręcenia” kosztu całkowitego widocznego na ofercie jest jego… przekłamanie. W normalnej sytuacji, na koszt całkowity leasingu składa się czynsz inicjalny + suma rat + wykup. Niestety są firmy, które stosują jakąś osobliwą matematykę i zaniża koszt całkowity widoczny na ofercie. Nie są to duże wartości 0,5% - 1%, ale trafiają się różnice powyżej 2%.

Pamiętaj!!!

Sprawdzaj nie tylko całkowity koszt uważnie przyglądaj się każdej ofercie leasingu i po za kosztem całkowitym sprawdź dokładnie:

  • ilość rat,

  • ich wysokość oraz ewentualnie występowanie dodatkowo płatnych ubezpieczeń i usług.

Możesz sam zweryfikować czy podany koszt całkowity jest prawidłowy korzystając z poniższego kalkulatora.

Kalkulator Całkowitego Kosztu Leasingu

Uzyskany wynik będzie liczbą wyrażającą całkowity kosztu leasingu w procentach.

Pamiętaj!!!

Niższa suma opłat nie zawsze oznacza, że leasing jest tańszy