Ubezpieczenie GAP - co to takiego?

Marcin Batalia

5 min read

Czym jest ubezpieczenie GAP?

GAP (z języka angielskiego Guaranteed Asset Protection), to ubezpieczenie od straty finansowej, które bywa również określane ubezpieczeniem od utraty wartości pojazdu. Jest polisą dobrowolną. Zapewnia ochronę kredytobiorcom i leasingobiorcom przed stratami finansowymi w razie wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży auta. Dzięki niemu mogą spłacić pozostałe do uregulowania raty wobec banku bądź firmy leasingowej.

Jak to działa?

Z pewnością zdajesz sobie sprawę, że wartość Twojego auta ciągle spada i już teraz jest niższa, niż w momencie jego kupna. W ciągu 5 lat pojazd może stracić ponad połowę swojej wartości. W przypadku szkody całkowitej (kolizja, kradzież lub inne zdarzenie) ubezpieczyciel AC wypłaci Ci tylko tyle, ile Twój samochód będzie wart w dniu zaistnienia szkody. Ta kwota może być o wiele niższa, niż cena jaką zapłaciłeś za pojazd. Ubezpieczenie GAP pozwoli na pokrycie różnicy pomiędzy pierwotną ceną zakupu auta a ceną wypłaconą z polisy AC w momencie powstania szkody. Jest to o tyle istotne, że w przypadku samochodu wziętego w leasing ubezpieczenie GAP pokryje - bez wydawania własnych pieniędzy - kwotowe roszczenia firmy leasingowej (jeśli wypłata odszkodowania z ubezpieczenia AC okaże się zbyt niska.

ubezpieczenie GAP
ubezpieczenie GAP

Jakie są rodzaje ubezpieczenia GAP?

Istnieje kilka rodzajów ubezpieczenia GAP: fakturowy, finansowy, Casco oraz indeksowy. Jakie są różnice pomiędzy tymi formami ochrony?

GAP FAKTUROWY

Jest to najdroższy rodzaj ubezpieczenia GAP. Polega na tym, że ubezpieczyciel wypłaca różnicę pomiędzy ceną samochodu zawartą na fakturze, a jego wartością rynkową z dnia kradzieży bądź wypadku.

GAP CASCO

Pokrywa różnicę pomiędzy wypłatą z ubezpieczenia OC/AC (w przypadku szkód całkowitych powiększoną o wartość wraku) a sumą ubezpieczenia AC ważnego na dzień zawarcia umowy Autocasco.

GAP FINANSOWY

To najtańszy rodzaj ubezpieczenia GAP. Jest bardzo pomocny przy leasingu z niskim wkładem własnym, a także z wysoką kwotą wykupu pojazdu. W ramach umowy towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa różnicę pomiędzy pozostałymi do spłaty ratami leasingu a kwotą odszkodowania wypłaconego z AC.

GAP INDEKSOWY

Ten rodzaj ubezpieczenia GAP jest popularny w przypadku krótkich umów leasingowych (zawieranych na 2-3 lata). Polega na tym, że ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości 20-30% wartości skradzionego lub zniszczonego samochodu (w zależności od warunków określonych w umowie).

Czy można stałą sumą ubezpieczenia AC zastąpić GAP?

Polisę AC zawiera się co najwyżej na 12 miesięcy. Oznacza to, że tylko w tym okresie możemy utrzymać wartość nowego auta z dnia podpisania umowy. Następnie przy zakupie kolejnego autocasco towarzystwo ubezpieczeniowe weźmie pod uwagę obecną, czyli niższą wartość samochodu. Natomiast ubezpieczenie GAP jest zawierane z góry na co najmniej kilka lat. Dzięki takiemu rozwiązaniu w ostatnim roku obowiązywania kredytu lub leasingu pojazdu firma ubezpieczeniowa może wziąć pod uwagę wartość auta z dnia jego zakupu – np. sprzed 5 lat.

Jaki samochód można objąć ochroną ubezpieczenia GAP?

To zależy od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), które każdy ubezpieczyciel ustala indywidualnie. Zwykle ochroną ubezpieczenia GAP można objąć samochód nowy lub używany do 6 lat. Są to auta najbardziej narażone na kradzież czy poważne straty finansowe właściciela w razie wystąpienia szkody całkowitej. Jednak tego rodzaju polisę można również wykupić dla:

 • motocykli,

 • quadów,

 • kamperów,

 • przyczep kempingowych (również z przeznaczeniem pod wynajem krótkoterminowy),

 • taxi,

 • auto holowników,

 • pojazdów ciężarowych i rolniczych (które są przedmiotem leasingu)

Jakie są warunki wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia GAP?

Zasady wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia GAP zależą od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Indywidualnie określa je każdy ubezpieczyciel. Aby zgłosić szkodę w ramach ubezpieczenia GAP, oprócz wypełnionego wniosku, należy okazać kopię następujących dokumentów:

 • zaświadczenie potwierdzające wystąpienie szkody, a także wysokość wypłaty odszkodowania z OC lub AC,

 • dowód rejestracyjny,

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

 • fakturę zakupu auta,

 • rozliczenie umowy finansowania auta,

 • decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży auta,

 • zdjęcia zniszczonego auta, jeśli dojdzie do wystąpienia szkody całkowitej, którą orzeknie rzeczoznawca wyznaczony przez ubezpieczyciela,

 • warunki ubezpieczenia OC lub AC, z którego wypłacono odszkodowanie

Odszkodowanie w ramach ubezpieczenia GAP powinniśmy otrzymać w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody.

Ochrona ubezpieczenia GAP może zostać przez ubezpieczyciela wyłączona, jeżeli:

 • szkoda całkowita powstała w wyniku celowych działań użytkownika pojazdu lub jego rażącego niedbalstwa,

 • szkoda całkowita powstała w wyniku użytkowania pojazdu przez osobę, która nie ma uprawnień do prowadzenia auta,

 • osoba kierująca pojazdem znajdowała się w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 • zniszczony lub uszkodzony pojazd został wykorzystany jako narzędzie przestępstwa,

 • szkoda całkowita dotyczy pojazdu, który został zarejestrowany lub nielegalnie sprowadzony na terytorium Polski.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może również odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli przyczyną szkody całkowitej jest wada produkcyjna lub samochód był używany do nauki jazdy. Dokładna lista wyłączeń ochrony znajduje się w OWU. Warto więc dokładnie zapoznać się z tym dokumentem przed zawarciem umowy ubezpieczenia GAP. Sprawdźmy przede wszystkim, czy ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie kradzieży samochodu, a także ile wynosi wysokość rekompensaty. Przydatne będzie również zapoznanie się z dodatkowymi świadczeniami jak np. wynajem auta zastępczego.

Czy można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia GAP?

Możemy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia GAP w ciągu 30 dni od jej zawarcia z ubezpieczycielem, jeżeli została podpisana przynajmniej na 6 miesięcy. Natomiast gdy jesteśmy przedsiębiorcą, mamy prawo od niej odstąpić w ciągu 7 dni. Pozostałe zasady rezygnacji z polisy określa OWU, którego warunki każde towarzystwo ustala indywidualnie.

Podsumowując co ubezpieczeni GAP daje użytkownikowi?

 • Zwrot 100% wartości pojazdu w całym okresie obowiązywania polisy,

 • Ochronę przed spadkiem wartości nawet do 5 lat,

 • Odszkodowanie może zostać przeznaczone na spłatę umowy leasingu z tytułu jej wcześniejszego zakończenia,

 • Możliwość zakupu pojazdu tej samej klasy/wartości co pojazd utracony,

 • Utrzymanie wartości pojazdu również w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy,

 • Wysoki limit odszkodowania do 250 000 zł.,

 • Minimum formalności,

 • Szybką i profesjonalną likwidację szkód!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym ubezpieczeniu? Masz pytania?

Chętnie odpowiem i pomogę w wyborze odpowiedniego rodzaju ubezpieczenia.

Przeczytaj też...

Leasing fabrycznyLeasing fabryczny
Leasing a zdolność kredytowaLeasing a zdolność kredytowa
Broker leasingowyBroker leasingowy

Leasing fabryczny

Leasing a zdolność kredytowa

Czy warto skorzystać z usług brokera leasingowego