Program "Mój elektryk" - najważniejsze informacje

Marcin Batalia

4/24/20248 min read

Program „Mój elektryk” oferuje dofinansowanie do zakupów pojazdów zeroemisyjnych oraz stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku i aspiracje do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Dlaczego rośnie popularność samochodów elektrycznych?

Wynika to z kilku kluczowych czynników:

 • po pierwsze, rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa przyczynia się do zainteresowania takimi pojazdami,

 • po drugie, na przestrzeni ostatnich lat nastąpił rozwój technologiczny samochodów elektrycznych. Te zwiększyły zasięg i poprawiła się szybkość ładowania.

Usprawnienia te sprawiły, że elektryki stają się coraz bardziej praktyczną alternatywą dla tradycyjnych samochodów spalinowych. Wzrost liczby punktów ładowania przy jednoczesnym wsparciu rządowym w formie dotacji i ulgi podatkowej, przyciągają uwagę konsumentów. To spowodowało popularność samochodów elektrycznych, co jest widoczne w statystykach sprzedaży.

„Mój elektryk” – co to jest za program i na czym polega?

Program „Mój elektryk” to inicjatywa rządowa mająca na celu wspieranie rozwoju zeroemisyjnych środków transportu w Polsce poprzez udzielanie bezzwrotnych dotacji na zakup, leasing czy wynajem nowych samochodów elektrycznych. Program został uruchomiony w lipcu 2021 roku. Początkowo skierowany był tylko do osób fizycznych. Od listopada 2021 roku, o dotację mogli się ubiegać również przedsiębiorcy. Od momentu powstania tego program był on sukcesywnie modyfikowany. Ostatnie zmiany miała miejsce pod koniec 2023 roku i dotyczyły głównie zwiększeniu budżetu oraz uproszczenia procesu oceny wniosków. Planowany budżet programu „Mój elektryk” wynosi około 700 milionów złotych.

Program „Mój elektryk” ma za zadanie:

 • promować korzystanie z ekologicznych środków transportu,

 • redukcji emisji CO2,

 • ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Termin składnia wniosków o dofinansowanie kończy się w 2026 roku lub do wyczerpania środków.

Jakie samochody mogą otrzymać dofinansowanie?

Program obejmuje szeroki zakres samochodów elektrycznych, muszą to być tylko nowe samochody. Beneficjenci mogą uzyskać wsparcie finansowe na zakup:

 • samochodów osobowych,

 • dostawczych,

 • skuterów,

 • motorowerów,

 • motocykli,

 • czterokołowców bez określonej maksymalnej wartości.

  Przez nowe samochody Ustawodawca rozumie fabrycznie nowy samochód elektryczny, który nie był jeszcze rejestrowany. Z programu wypadają, więc auta nowe po tak zwanych rejestracjach na dealera, importera czy leasingodawcę, pomimo tego, że nie były przez nich użytkowane.

Kluczowym kryterium jest również zero emisyjność pojazdu, co oznacza, że musi on być w pełni napędzany elektrycznością lub wodorem (ogniwa paliwowe), bez emitowania szkodliwych substancji do atmosfery. Ze względu na powyższe warunki, pojazdy hybrydowe odpadają. Każdy pojazd, który uzyskał finansowanie z programu "Mój elektryk", musi zostać oznaczony specjalną naklejką. Jest to jeden z warunków korzystania z dotacji. W przypadku, gdy naklejka nie została dostarczona wraz z umową, jej wzór można pobrać ze strony internetowej Funduszu i samodzielnie wydrukować, a następnie umieścić na pojeździe.

Kto może złożyć wniosek o dotację?

Wnioskować może zarówno osoba fizyczna, przedsiębiorstwo jak i inne podmioty zainteresowane zakupem nowych samochodów elektrycznych. Przez inne podmioty rozumie się:

 • jednostki sektora finansów publicznych,

 • instytuty badawcze,

 • stowarzyszenia,

 • fundacje,

 • spółdzielnie rolników indywidualnych,

 • kościoły,

 • inne związki wyznaniowe.

Zakwalifikowanie się do programu „Mój elektryk” zależy od spełnienia określonych kryteriów. Podstawowym z nich to:

 • posiadanie polskiego obywatelstwa,

 • siedziby firmy w Polsce,

 • należy zarejestrować samochód elektryczny na terenie Polski,

 • złożyć deklarację, że będzie się go użytkować przez co najmniej 2 lata.

Program „Mój elektryk” w leasingu

Z programu „Mój elektryk” mogą skorzystać osoby i firm zainteresowane leasingiem, co stanowi atrakcyjną opcję finansową dla przedsiębiorstw i osób prywatnych. Wynajem długoterminowy również może zostać wykorzystany do programu „Mój elektryk”, o ile tylko spełnia warunki leasingu operacyjnego. Większość umów najmu tak właśnie jest skonstruowana. Opcje te ułatwiają dostęp do nowoczesnych rozwiązań transportowych bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów zakupu pojazdu na start. Dodatkowo promują również ekologiczne środki transportu wśród szerszej grupy odbiorców.

Progi cenowe dla leasingu samochodu elektrycznego

Program „Mój elektryk” określa progi cenowe dla auta w leasingu. Maksymalna cena auta nie powinna być większa niż 225 000 zł. W przypadku przedsiębiorców podana cena zależny od sposobu rozliczenia podatku VAT. Ceny pojazdów kształtować się będą, więc następująco:

W przypadku osób fizycznych cena pojazdu nie może przekroczyć 225 000 zł brutto. Ograniczenie cenowe nie dotyczy jednak osób posiadających Kartę Dużej Rodziny. Te limity mają na celu zapewnienie, że program wspiera zakup samochodów elektrycznych dostępnych dla szerokiej grupy odbiorców. Jednocześnie promowane jest efektywne wykorzystanie środków publicznych. Na rynku pojawiają się głosy, że obecne limity dofinansowania w programie „Mój elektryk” nie są wystarczające. Ceny nowych samochodów elektrycznych rosną i limity te powinny również zostać podniesione. Kwoty wsparcia finansowego powinny być zaktualizowane do obecnej sytuacji rynkowej.

Ile dopłaty można uzyskać w ramach programu?

Wysokość oferowanego wsparcia zależy od:

 • rodzaju pojazdu,

 • deklarowanego rocznego przebiegu auta

W ogólnym zarysie można uzyskać wsparcie finansowe przy zakupie aut osobowych i dostawczych w wysokości od 18 750 zł do nawet 70 000 zł. Przy spełnieniu określonych warunków. Mniejsze pojazdy na prąd, takie jak motocykl czy skuter, również objęte są programem. Dla nich maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4000 zł.

Dopłaty dla osób fizycznych

Program „Mój elektryk” dla osoby fizycznej przewiduje zakup tylko pojazdów z tzw. grupy M1. Do tej grupy zaliczamy pojazdy osobowe, o liczbie miejsc nieprzekraczającej 5+2 i dopuszczalnej masie całkowitej nie większej jak 3,5t. Wysokość wsparcia, jakie można otrzymać wynosi:

 • 18 750 zł

 • lub 27 000 zł dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny. Maksymalna cena pojazdu to 225 000 zł brutto. Zakup droższego auta niestety uniemożliwi skorzystanie z dofinansowania. Chyba, że posiadasz Kartę Dużej Rodziny – wówczas limit nie obowiązuje.

Na jaką dopłatę mogą liczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą?

W przypadku przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne zakres przedmiotowy jest zdecydowanie szerszy. Firmy mogą nabyć pojazdy:

 • wcześniej opisanej kategorii M1 samochody osobowe,

 • N1 odnosi się do samochodów do przewożenia ładunków, maksymalnie posiadających dziewięć miejsc oprócz kierowcy i oczywiście o masie nieprzekraczającej 3,5t,

 • L1e-L7e to pojazdy dwukołowe lub trójkołowe. Niektóre pojazdy czterokołowe, w tym: motorowery dwu i trójkołowe, motocykle dwukołowe bez i z bocznym wózkiem, motocykle trójkołowe, czterokołowce oraz czterokołowce lekkie. Program nie obejmuje rowerów elektrycznych.

Maksymalne kwoty do uzyskania są odpowiednie dla danych grupy pojazdów i wynoszą odpowiednio:

 • samochód osobowy do 18 750 zł lub do 27 000 zł w przypadku deklaracji rocznego przebiegu nie mniejszego niż 15 000 kilometrów,

 • samochody dostawcze do 20% kosztów zakupu samochodu elektrycznego nie więcej jak 50 000 zł lub do 30% kosztów zakupu nie więcej jak 70 000 zł przy deklaracji rocznego przebiegu nie mniejszego jak 20 000 kilometrów,

 • dla pojazdów z kategorii L do 30% kosztów zakupu, nie więcej jak 4000 zł.

Należy pamiętać, że program „Mój elektryk” dla firm objęty jest limitem cenowym wynoszącym 225 000 zł w zależności od sposób rozliczania VAT w firmie. Pozostałe kategorie nie są limitowane.

Gdzie i jak złożyć wniosek o dopłatę do samochodu elektrycznego?

Wniosek można złożyć wyłącznie przez internet, korzystając ze specjalnie przygotowanego portalu. Wszystko co trzeba zrobić, to:

 • wypełnić formularz online na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW),

 • załączyć wymagane do wniosku dokumenty.

Aplikację zatwierdzamy podpisem elektronicznym lub przez Profil Zaufany. Złożenie wniosku nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami. Dopłata rządowa dostępna jest również w leasingu. Wystarczy, że prześlesz wniosek bezpośrednio do finansującego. On zajmie się resztą formalności. Na stronie Funduszu znajdziesz listę banków i firm leasingowych biorących udział w programie „Mój elektryk”.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Dokładna lista wymaganych dokumentów może się różnić w zależności od typu wnioskodawcy (osoba fizyczna, firma, instytucja). Zazwyczaj lista wymaganych dokumentów sprowadzać się będzie do:

 • uzupełnienie formularza online wniosku oraz złożenie stosownych oświadczeń do wygenerowanego wniosku,

 • kopia faktury zakupowej dowód zakupu i/lub umowy leasingowej pojazdu,

 • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,

 • zawiadomienie o cesji praw do polisy ubezpieczeniowej pojazdu,

 • dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych,

 • pełnomocnictwo, jeśli wniosku nie będziemy składać osobiście.

Szczegółowe informacje i aktualne wymagania można znaleźć na oficjalnych stronach programu „Mój elektryk”.

Czy zakup samochodu elektrycznego to opłacalna decyzja?

Decyzja o zakupie samochodu elektrycznego ma swoje wady i zalety, co sprawia, że trudno jednoznacznie stwierdzić, czy taka inwestycja się opłaca. Każdy przypadek może być inny, zależnie od indywidualnych potrzeb, stylu życia oraz dostępności infrastruktury ładowania.

Lista firm leasingowych biorących udział w programie "Mój elektryk"

 1. Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. https://www.arval.pl/program-dotacji-moj-elektryk

 2. LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. https://www.leaseplan.com/pl-pl/

 3. Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. https://emobility.vwfs.pl/

 4. PSA Finance Polska Sp. z o.o. https://www.e-psafinance.pl/moj-elektryk.html

 5. PKO Leasing S.A. https://www.pkoleasing.pl/leasing/leasing-samochodow-elektrycznych/

 6. Prime Car Managment S.A. https://masterlease.pl/samochody-elektryczne/

 7. Man Financial Services Poland Sp z o.o. https://manfs.pl/

 8. BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. https://leasingsolutions.bnpparibas.pl/nasze-rynki/transport-2-2

 9. Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.https://www.scmultirent.pl/

 10. Santander Leasing S.A.https://www.santander.pl/santander-leasing

 11. mLeasing Sp. z o.o. https://mleasing.pl/elektromobilnosc/

 12. Leasys Polska Sp. z o.o. https://www.leasys.com/pl

 13. MHC Mobility Sp. z o.o. https://mhcmobility.pl/elektromobilnosc-samochody-elektryczne-dla-Twojej-firmy

 14. BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. https://www.bmw.pl/pl/topics/fascination-bmw/electromobility2020/doplata-do-elektrycznych-modeli-bmw.html

 15. RCI Leasing Polska Sp. z o.o.

 16. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. www.inglease.pl/moj-elektryk

 17. Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. www.mercedes-benz.pl/moj-elektryk (samochody osobowe) oraz www.mercedes-benz.pl/moj-elektryk-vans (samochody dostawcze)

 18. PEKAO LEASING Sp. z o.o.

 19. Carefleet S.A. (Grupa EFL. S.A.) https://carefleet.pl/pl/moj-elektryk/o-programie/

 20. MILLENNIUM Leasing Sp. z o.o.

 21. Toyota Leasing Polska Sp. z o. o.

 22. Alphabet Polska Fleet Managmenet Spółka z o.o.

 23. VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o. o.

 24. Athlon Car Lease Polska Sp. z o.o.

 25. NIVETTE FLEET MANAGEMENT Sp. z o.o.

 26. IMPULS - LEASING Polska Spółka z o.o. https://impuls-leasing.pl/moj-elektryk/

 27. Europejski Fundusz Leasingowym S.A. https://efl.pl/pl/oferta-leasing/samochod-elektryczny/program-moj-elektryk

 28. SGB Laesing Sp. z o.o.

 29. Drivalia Lease Polska Sp. z o.o.