Jak uniknąć pułapek w umowie leasingowej?

Marcin Batalia

4/13/20243 min read

pułapki w umowie leasingu
pułapki w umowie leasingu

Leasing to popularne rozwiązanie finansowe wśród przedsiębiorców. Oferuje elastyczność i korzyść podatkową. Z drugiej strony zapisy umów leasingowych mogą stanowić wyzwanie. Niezrozumienie ich warunków mogą doprowadzić do nieoczekiwanych kosztów. Kluczowe jest dokładne zrozumienie ich zapisów.

Podstawowe terminy używane w leasingu

Znajomość terminologii leasingowej jest pierwszym krokiem do uniknięcia pułapek. Ważne jest, aby zrozumieć co to jest:

  • wartość wykupu (resztkowa),

  • opłaty wstępne,

  • okres leasingu.

Wartość wykupu (resztkowa) - to szacowana wartość pojazdu, maszyny czy urządzenia na koniec okresu leasingu. Wartość wykupu ma kluczowe znaczenie przy obliczaniu miesięcznych rat leasingowych. Im wyższa wartość, tym niższa miesięczna rata leasingowa, ale wyższy koszt całkowity leasingu.

Opłaty wstępne - to jednorazowe opłaty, które leasingobiorca płaci na początku umowy leasingowej. Mogą one obejmować pierwszą ratę, opłatę przygotowawczą, zaliczkę na poczet przyszłych rat, opłatę administracyjną. Opłaty te mogą wpłynąć na ogólny koszt leasingu i należy je uwzględnić przy ocenie opłacalności umowy.

Okres leasingu - to długość czasu, na który zawierana jest umowa leasingowa. Okres leasingu w zależności od jego rodzaju może wynieść od kilku miesięcy do kilku lat. Wybór jego długości wpływa na wysokość miesięcznych rat i koszt całkowity.

Analiza całkowitych kosztów leasingu

Całkowity koszt leasingu to więcej niż tylko miesięczna rata. Należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty początkowe, raty za ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie GAP itp. Dokładne zrozumienie i obliczenie tych kosztów pozwoli uniknąć niespodzianek finansowych.

Jeśli chciał/a/byś samemu zapoznać się z takimi kosztami i porównać z tym co podaje leasingodawca w swojej ofercie. Zachęcam do pobrania poniższego kalkulatora.

Kalkulator całkowitego kosztu leasingu

Opcje na koniec okresu leasingu

Na zakończenie umowy leasingowej najczęściej klienci wykupują dany przedmiot. Jednak są też i takie firmy, które dają klientowi kilka opcji zakończenia takiej umowy (głownie dotyczy to samochodów osobowych). Te opcje to:

  • wykup pojazdu,

  • przedłużenie umowy lub jej zakończenie,

  • zwrot pojazdu.

    Każda z tych opcji niesie ze sobą różne konsekwencje finansowe i logistyczne, dlatego ważne jest, aby zrozumieć je wszystkie i wybrać najbardziej korzystną.

Ubezpieczenie i odpowiedzialność za pojazd

W umowach leasingowych często określone są wymagania dotyczące ubezpieczenia pojazdu. Ważne jest, aby zrozumieć zakres odpowiedzialności za szkody i naprawy, jak również to, kto ponosi koszty ubezpieczenia – leasingobiorca czy leasingodawca. Należy dokładnie przeanalizować te warunki, aby uniknąć nieoczekiwanych wydatków.

Możliwości wcześniejszego zakończenia umowy

Wcześniejsze zakończenie umowy leasingowej może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Ważne jest, aby znać warunki i koszty związane z taką decyzją zawarte w Tabeli Opłat i Prowizji. Negocjowanie elastycznych warunków zakończenia umowy może być korzystne, szczególnie w przypadku zmieniających się potrzeb biznesowych.

Przeczytaj drobny druk

Dokładne przeczytanie i zrozumienie wszystkich klauzul umowy jest niezbędne. Należy zwrócić uwagę na ukryte opłaty, kary za wcześniejsze zakończenie umowy czy ograniczenia dotyczące użytkowania pojazdu. Znajomość tych detali pomoże uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Świadome podejście do umów leasingowych jest kluczowe dla uniknięcia pułapek i nieoczekiwanych kosztów.