TECHNICAL CONTROL

Zabezpieczenie przed naprawami po kontroli technicznej

Czym jest Technical Control?

Pokrywa koszt naprawy lub wymiany części pojazdu, które nie przeszły badania technicznego lub pomiaru emisji spalin. Dzięki czemu dalej będziesz mógł użytkować swój pojazd i cieszyć się bezpieczną jazdą.

ubezpieczenie gap
ubezpieczenie gap

Komponenty objęte ochroną

 • układ hamulcowy

 • układ kierowniczy

 • widoczność

 • światła i wyposażenie elektryczne

 • podzespoły układu paliwowego

 • inne wyposażenie

 • katalizator

 • filtr DPF/FAB

 • zawór EGR/AGR

Kryteria dotyczące ochrony

 • maksymalny wiek pojazdu 20 lat

 • maksymalny przebieg 400 000 km

 • masa całkowita do 3,5t (kat. M1, N1)

 • ważne badanie techniczne (termin kolejnego badania wypada nie wcześniej niż na trzy miesiące po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia)

Początek okresu obowiązywania ochrony to jeden miesiąc przed upływem terminu ważności aktualnych badań technicznych. Umowa zostaje zawarta w dniu zakupu pojazdu lub w dowolnym momencie jego użytkowania. Ochrona wygasa w dniu oznaczonym na umowie jako data zakończenia lub z momentem uzyskania pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu.