Rejestracja samochodu w leasingu

Marcin Batalia

2 min read

Każdy samochód musi zostać zarejestrowany przed dopuszczeniem do ruchu drogowego. Zatem jak wygląda rejestracja, jeżeli chcesz nabyć samochód w leasingu? Odpowiedź znajdziesz w poniższym poradniku.

Po czy jej stronie jest rejestracja samochodu w leasingu?

Ta czynność jest po stronie firmy leasingowej. Wynika to z tego, że jest właścicielem samochodu przez cały okres okres finansowania. To na firmie leasingowej spoczywa ten obowiązek. A tą czynnością zajmują się tzw. rejestratorzy. Zatrudniani przez firmę leasingową lub przy współpracy z zewnętrzną firmą np. MULTI ASSIST (jako najczęściej wybieraną). Również wszelkie inne czynności w Wydziale Komunikacji są po stronie finansującego, czyli firmy leasingowej np:
- wyrobienie dodatkowej tablicy,
- wbicie w dowód haka holowniczego,
- wbicie w dowód instalacji LPG

W jakich miastach można rejestrować samochód w leasingu?

Firma leasingowa może rejestrować w miastach, w których ma zarejestrowany swój oddział w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym). Najczęściej są to miasta wojewódzkie. Chociaż w przypadku tych największych firm leasingowym również rejestracja może być przeprowadzona w mniejszym mieście np. miasta zlokalizowane na Śląsku.
Jeżeli chciałbyś mieć tablicę z województwa, w którym nie mieszkasz. Możesz sobie wybrać spośród miejsc rejestracji oddziałów leasingodawcy. Małe firmy leasingowej rejestrują tylko w jednym lub maksymalnie trzech miastach w Polsce.
Jeżeli zależy Ci na lokalnych tablicach rejestracyjnych a firma leasingowa, którą wybrałeś nie rejestruje w twoim województwie i Ci bardzo, ale to bardzo na tym zależy to możesz wybrać inny model finansowania. Mianowice pożyczkę leasingową lub kredyt samochodowy. Wtedy pojazd rejestrujesz samodzielnie i jesteś jego właścicielem od początku.

Jaki jest koszt rejestracji samochodu w leasingu?

Najczęściej jest to koszt 350 złotych netto. Chociaż trafisz też na leasingodawcę, który nie pobierze za to opłaty w zamian zaproponuje Ci zryczałtowaną opłatę roczną, w której m.in. zawarty jest ten koszt rejestracji pojazdu. Szczegóły dotyczącej kosztu rejestracji zawsze zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji danego leasingodawcy.

Co w przypadku indywidualnych tablic rejestracyjnych?

Jak najbardziej możesz takie tablice posiadać. Zwykle opłata taka wynosi 1000 zł. netto + pozostałe koszty wynikające z Tabeli Opłat i Prowizji. Niekiedy można otrzymać atrakcyjne numery bez tablic indywidualnych. Jeśli masz cyfry lub liczby, których oczekujesz na tablicy zgłoś to leasingodawcy. rejestrator sprawdzi, czy da to się zrobić bez dodatkowych kosztów. Pamiętaj!!! po wykupie samochodu z leasingu możesz zachować aktualne tablice rejestracyjne (w tym również indywidualne), nawet jeśli rejestrujesz pojazd w innym mieście.

Jaki jest czas oczekiwania na rejestrację?

Sama rejestracja pojazdu to 1 dzień roboczy. Kolejne dni (1-2) to czas na dostarczenie tablic. Czy to na twój adres, czy na adres sprzedawcy. Możesz również sam osobiście odebrać te tablice od rejestratora, wtedy skróci to do maksimum czas oczekiwania na tablice. Pamiętaj!!! aby w dniu rejestracji ubezpieczyć samochód. Gdy wybierzesz ubezpieczenie od leasingodawcy - to on dopilnuje formalności. Jeśli robisz to sam, to ubezpieczenie musi być wystawione najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

Po wykupie samochodu z leasingu masz 30 dni, aby poinformować o nabyciu pojazdu Wydział Komunikacji. Niezgłoszenie tego faktu w terminie skutkuje karą w wysokości od 200 zł. do 1000 zł. Zgłoszenie dokonasz poprzez złożenie osobiście lub on-line dokumentu o nabyciu samochodu dołączając fakturę wykupu z leasingu. Potem możesz użytkować pojazd bez konieczności przerejestrowywania.