Leasing fotowoltaiki

Marcin Batalia

3 min read

W dobie rosnących cen energii elektrycznej wiele firm decyduje się na zakup paneli fotowoltaicznych, a leasing fotowoltaiki jest popularną metodą zakupu na firmowe potrzeby.

Decydując się na leasing fotowoltaiki wybierasz dostawcę paneli, negocjujesz cenę i ustalasz warunki oraz adres dostawy. Następnie firma leasingowa płaci za zakupy, a ty korzystasz z fotowoltaiki. Spłacasz leasing w miesięcznych ratach, które zaliczasz w koszty firmy. Na koniec umowy wykupujesz instalację fotowoltaiczną na własność. Wykup jest częścią kapitału do spłaty, płatną na końcu umowy.

Dlaczego warto?

 • nie nadwyrężysz płynności finansowej przedsiębiorstwa, na początek inwestujesz tylko pieniądze na wkład własny

prosta procedura przyznania, mało dokumentów i szybki czas oceny,

 • zaczynasz korzystać z instalacji od razu

 • leasing (operacyjny) nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, bo ujęty jest w kosztach firmy i nie widać go w bilansie, raty wliczasz w koszty, dzięki temu płacisz mniejsze podatki

 • proste zabezpieczenia – instalacja jest własnością firmy leasingowej + podpisujesz weksel in blanco (czasami weksel nie jest potrzebny),

 • natychmiastowe oszczędności

Kto może skorzystać z leasingu fotowoltaiki

 • JDG

 • Spółki z o.o.

 • Spółki Cywilne

 • Spółki Jawne

 • Spółki Komandytowe

 • Spółki Akcyjne

 • Fundacje

 • Stowarzyszenia

 • Gospodarstwa Rolne

Dofinansowanie przy leasingu fotowoltaiki?

Jeśli zakup fotowoltaiki objęty jest dofinanswaniem to również można finansować projekt ze środków zewnętrznych. Najczęściej jednak przedsiębiorcy wybierają do tego celu pożyczkę leasingową. We wniosku o dofinansowanie powinieneś zaznaczyć preferowaną formę finansowania. Leasing operacyjny najczęściej jest wyłączony.

Gdzie montować instalację

Najczęściej wybieranym miejscem instalacji paneli jest dach, ponieważ jest to najbardziej wygodne i ekonomiczne rozwiązanie. Jednocześnie taka instalacja może pomóc w uniknięciu kosztów wynikających z konieczności budowy podstawy na ziemi lub na ścianie budynku.

Inną opcją jest montaż paneli na ścianie budynku, co może być korzystne w przypadku braku wystarczającej ilości wolnej powierzchni na dachu.

Możliwy jest również montaż paneli na ziemi. Warto pamiętać, że taki montaż wymaga budowy konstrukcji nośnej i dodatkowych kosztów związanych z połączeniem instalacji z budynkiem.

Na co zwrócić uwagę?

 • warunki umowy (przeczytaj dokładnie warunki umowy, w tym okres trwania umowy, wysokość rat i warunki wypowiedzenia umowy)

 • wysokość rat (upewnij się, że wysokość rat leasingowych jest zgodna z Twoim budżetem)

 • warunki wykupu (przed podpisaniem umowy, zwróć uwagę na warunki wykupu z leasingu i koszty związane z nabyciem paneli słonecznych po zakończeniu okresu leasingu)

 • miejsce montażu paneli (panele możesz zamontować na dachu, ścianie budynku lub na gruncie)

 • tytuł prawny do nieruchomości (najlepiej, gdy leasingobiorca jest jednocześnie właścicielem nieruchomości, na której instaluje się panele. Jeśli nie jest – umowa najmu nieruchomości powinna zostać zawarta na okres równy lub dłuższy umowie leasingu, a właściciel nieruchomości może zostać poproszony o podanie numeru księgi wieczystej w celu weryfikacji prawa własności)

 • wysokość oszczędności (przed podpisaniem umowy, zwróć uwagę na potencjalne oszczędności, jakie mogą być osiągnięte dzięki wykorzystaniu energii słonecznej)

 • gwarancje (upewnij się, że dostawca paneli oferuje odpowiednio długi czas gwarancji na panele słoneczne oraz ich wydajność)

 • montaż (dopytaj, kto będzie odpowiedzialny za montaż paneli słonecznych - sprzedawca czy podwykonawca - czy firma ta posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie)

 • utrzymanie i serwis (upewnij się, że sprzedawca oferuje odpowiednią obsługę serwisową i utrzymanie paneli słonecznych przez cały okres finansowania)

Farmy fotowoltaiczne

Finansowanie farm fotowoltaicznych różni się od leasingu małych instalacji. Zakres inwestycji i koszty są znacznie wyższe. Warunki leasingu ustalane są indywidualnie. Standardowe dokumenty obejmują:

 • Fv pro formę + specyfikację techniczną urządzeń

 • Dokumenty finansowe za 1-2 zamknięte lata + rok bieżący

 • Wypełniony wniosek leasingowy

 • Opis działalności firmy i cel inwestycji

dodatkowo dochodzi sporo dokumentów specyficznych dla tego rodzaju inwestycji, przykładowo:

 • Biznes plan inwestycji

 • Specyfikacja mocowa i modelowa całej inwestycji – pełna lista tego co wchodzi w leasing

 • Promesy i umowy z odbiorcami, potwierdzenie wygranej aukcji OZE, jeżeli dotyczy

 • Kopia pozwolenia na budowę

 • Kopia umowy z generalnym wykonawcą w tym harmonogram rzeczowo-finansowy, warunki płatności, terminy rozliczeń

 • Wymagane decyzje – środowiskowa, zagospodarowania terenu i inne, jeżeli występują

 • Umowa przyłączeniowa

 • Promesa koncesji lub koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej wydana przez URE

 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru wytwórców energii przez URE jeżeli dotyczy (moc <1000 kWe)

Podsumowując, przed podpisaniem umowy leasingowej na fotowoltaikę warto dokładnie zbadać rynek, porównać oferty leasingodawców i skonsultować się z ekspertem, który pomoże w podjęciu najlepszej decyzji.