Leasing a zamknięcie działalności

Marcin Batalia

2 min read

Chyba wszyscy przedsiębiorcy chcą tego uniknąć jak ognia. Niekiedy jest to nie możliwe a zarazem jedyne dobre rozwiązanie. Zawieszenie działalności nie oznacza, że spada z nas obowiązek płacenia rat za przedmiot wzięty w leasing. Z czym wiąże się zawieszenie działalności a leasing? Czy wciąż trzeba go płacić? A może warto z niego zrezygnować? Dowiedz się z tego poradnika.

Na czym polega zawieszenie działalności?

Jaka sama nazwa wskazuje, zawieszenie działalności gospodarczej to chwilowe wstrzymanie pracy firmy. Możesz się na nie zdecydować na minimum 30 dni, a maksymalnie na 24 miesiące. Po tym czasie zdecydujesz, czy chcesz wznowić, czy zlikwidować działalność.
Zdecydowanie się na takie rozwiązanie może być pomocne, kiedy Twoja firma nie jest w najlepszej sytuacji finansowej. Zawieszenie działalności zwalnia Cię bowiem z płacenia podatku dochodowego i składek ZUS.

Zawieszenie działalności gospodarczej a leasing samochodu

Jeśli masz auto w leasingu i decydujesz się na zawieszenie działalności, zastanów się, co chcesz zrobić dalej. W przeciwieństwie do składek na ZUS i PIT przy leasingu wciąż trzeba płacić miesięczne raty. Co robić, kiedy brakuje Ci na nie środków?

1.Wcześniejszy wykup leasingowanego przedmiotu

W takim przypadku leasingobiorca wpłaca na rzecz leasingodawcy kwotę w wysokości pozwalającej pokryć wszystkie nieuregulowane jeszcze raty. Firma leasingowa może dodatkowo zobowiązać go do wniesienia opłaty manipulacyjnej – jeżeli taka konsekwencja jest uwzględniona w zapisach OWUL.

Zaletą wcześniejszego wykupu jest możliwość uniknięcia konieczności zwracania finansującemu przedmiotu umowy, zapłaty kary umownej czy opłaty związanej z wystawieniem przez firmę leasingową środka trwałego na licytację. Leasingobiorca po zamknięciu swojej firmy będzie mógł w dalszym ciągu korzystać z przedmiotu w celach prywatnych lub zdecydować się na jego sprzedaż.

2.Wypowiedzenie umowy i zwrócenie przedmiotu

Jeżeli leasingobiorca nie jest zainteresowany wykupem przedmiotu leasingu, może zdecydować się na jego zwrócenie leasingodawcy. Rozwiązanie to wiąże się z koniecznością zapłaty wszystkich pozostałych do końca umowy i nieopłaconych rat.

Firma leasingowa może również – jeżeli pozwalają na to warunki umowy – obciążyć przedsiębiorcę karą umowną, dodatkowymi prowizjami czy kosztami wystawienia przedmiotu leasingu na licytację.

3.Cesja leasingu

Inną popularną opcją jest cesja leasingu. Jeśli masz możliwość przepisania umowy na inną firmę, unikniesz dodatkowych kosztów związanych ze wcześniejszym wykupieniem samochodu. W takim wypadku pozostałe raty będą spłacane przez nowego leasingobiorcę, który uzyska także prawo do korzystania z auta.

4.Przeobrażenie umowy na leasing konsumencki

Niektórzy leasingodawcy mogą wydać zgodę na zamianę formy leasingu z firmowego na konsumencki. W tym celu konieczne jest podpisanie odpowiedniego aneksu do umowy. Przedsiębiorca może wtedy w dalszym ciągu spłacać raty leasingowe, tym razem już jako osoba prywatna. Tym samym straci możliwość optymalizacji podatkowej poprzez uwzględnianie opłaconych rat w kosztach uzyskania przychodu czy odliczanie naliczonego podatku VAT.

Podsumowanie

Przedsiębiorcy korzystający z samochodów lub innych środków trwałych w leasingu mają kilka różnych możliwości wywiązania się z umowy leasingowej w przypadku likwidacji swojej działalności. Jeżeli nie chcą zwracać leasingowanego przedmiotu, wtedy powinni zdecydować się na przedwczesny wykup, cesję leasingu lub jego zamianę na leasing konsumencki.

Zamiar zlikwidowania działalności najlepiej zgłosić wcześniej firmie leasingowej, która zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie. Warto także rozważyć czasowe zawieszenie firmy, co pozwala kontynuować umowę leasingową i w dalszym ciągu korzystać z przedmiotu.