Jak firmy leasingowe weryfikują swoich klientów

Marcin Batalia

2 min read

Leasing to szybka i łatwa forma pozyskania finansowania na rozwój przedsiębiorstwa. Jeśli w zakresie zainteresowań przedsiębiorców jest nabycie przedmiotu popularnego, łatwo zbywalnego, niezbyt drogiego (np. samochodu osobowego). To większość firm leasingowych na etapie składania wniosku, będzie wymagała tylko dokumentów rejestrowych i dokumentów tożsamości właściciela firmy czy też właścicieli a także podania przychodów ze sprzedaży. Mamy wtedy do czynienia z tzw. Procedurą Uproszczoną. Finansujący na podstawie tylko tych dokumentów podjąć decyzję czy przyznać Przedsiębiorcy leasing czy też nie.

Jakie kryteria oceny klienta i jaki sposób weryfikacji przyjmują leasingodawcy? Pomińmy analizę finansową firmy, bo to jest dość obszerny wątek. Skupię się na pozostałych aspektach sprawdzania wiarygodności przyszłego leasingobiorcy.

Ocena ryzyka - różna u różnych Leasingodawców

Sposoby te mogą się różnić w obrębie poszczególnych firm leasingowych. Są pewne wspólne elementy, ale znajdą się też takie, które u jednych występują, a u innych są bagatelizowane. Samodzielnie będzie wam niezmiernie trudno poznać ich specyfikę, ale tu z pomocą może przyjść Doradca leasingowy, który zestawi dla was kilka ofert i dopasuje je względem indywidualnych potrzeb.

BIK i BIG jako weryfikator rzetelności płatniczej

BIK – Biuro Informacji Kredytowej i/lub BIG – Biuro Informacji Gospodarczej to pierwsze instytucje, w których firma leasingowa będzie sprawdzała/weryfikowała Leasingobiorcę. Dlaczego "i/lub”. Ponieważ znajdą się na rynku firmy leasingowe, weryfikujące tylko BIG. Są też takie, które dokonają sprawdzenia w obu bazach, i takie, które sprawdzą tylko BIK. Wpisy w wyżej wymienionych bazach mogą mieć charakter zarówno pozytywny jak również negatywny. Kto może dokonać wpisów w tych bazach? Banki, firmy leasingowe, firmy pożyczkowe.

KRD jako weryfikator zadłużenia firm

Kolejną instytucją przez który musi przejść Przedsiębiorca jest baza KRD (Krajowy Rejestr Długów). W tej bazie zawarte są informacje gospodarcze takie jak dane o zadłużeniu oraz o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań przez firmy i konsumentów. Wpisów do KRD może dokonać praktycznie każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Baza KRD zawiera dane dłużnika, wierzyciela oraz kwoty zadłużenia. Weryfikacji może podlegać zarówno profil firmowy jak również osobisty właściciela / reprezentanta / reprezentantów.

Pozostałe możliwe sposoby weryfikacji przez firmy leasingowe

  • przedstawienie dokumentów finansowych,

  • przedstawienie wyciągów z konta firmowego,

  • deklaracje majątkowe klientów,

  • wizja terenowa, czyli tak zwana weryfikacja osobista klienta,

  • telefoniczna weryfikacja kontrahentów,

  • internetowa weryfikacja

Czy każda firma leasingowa aż tak sprawdza Przedsiębiorców?

Nieliczne firmy leasingowe (instytucje poza bankowe czy para bankowe) są skłonne udzielić finansowania firmom, które nie przeszły pozytywnej weryfikacji w wyżej wymienionych bazach. Ten brak sprawdzania w bazach rekompensują sobie wyższymi kosztami ponoszonymi przez klienta, dodatkowymi wymogami formalnymi takimi jak: wyższą opłatą wstępną, dodatkowym zabezpieczeniem przedmiotu finansowania (na innym pojeździe lub nawet na hipotece). Leasing bez baz cieszy się jednak dość sporym zainteresowaniem wśród klientów, pomimo jego wysokiej ceny i dodatkowych restrykcji.

Podsumowanie

Narzędzi do weryfikacji leasingobiorca jest mnóstwo. Pomijając bazy, im więcej informacji o Twoim przedsiębiorstwie znajdzie leasingobiorca, tym twoja wiarygodność w jego oczach będzie zdecydowanie lepsza i nie powinieneś mieć problemu z uzyskaniem finansowania. Jeśli jako Przedsiębiorca masz wpisy w bazach to niestety może stanowić, to przeszkodę w uzyskaniu leasingu. Wówczas zostają już tylko firmy leasingowe, które nie będą sprawdzały baz.

Ps. Tak naprawdę to każda, ale to każda firma sprawdzi bazy. Nawet ta, który oficjalnie podaje, że tego nie robi. Wynika to z faktu, że nawet takie firmy chcą wiedzieć z jakim Przedsiębiorcą mają do czynienia i jakie wiąże się z tym ryzyko.